Valittu määrä ylitti varastosaldon

Palveleva kotimainen erikoisliike malmilla | Malminkaari 9, 00700 Helsinki

 1. Etusivu
 2. /
 3. Tietosuojaseloste

Top Pick Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Top Pick Oy, Y-tunnus 2217628-5, Malminkaari 9, 00700 Helsinki

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Top Pick Oy / Juha Liila
Malminkaari 9
00700 Helsinki
050 505 1795
juha.liila@korispiste.fi

Tietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

 • Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella
 • Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella

Henkilötietoja käsitellään ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • asiakassuhteen hoitaminen
 • palveluistamme kertominen

Rekisteriin kerättävät tiedot

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyn asiakassuhteen, tai muu suostumuksen perusteella.

Rekisteriin voidaan kerätä mm. seuraavia tietoja:

 • Yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • Muita mahdollisia tietoja, kuten sukupuoli, syntymäaika tai henkilötunnus, antamasi suostumus tai kielto markkinointiin, mahdollinen yhteisö ja rooli, jossa toimit, kiinnostuksesi kohteet, ostotiedot, maksutavat, kanta-asiakkuuden taso, palveluihimme rekisteröitymisen tunnistetiedot ja verkkoselailutiedot

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
 • asiakkaalta itseltään kanta-asiakkaaksi liittymisen, uutiskirjeen tilaamisen, tai muun suostumuksen perusteella

Satunnaisesti tietoja voidaan saada esim. julkisilta internetsivuilta

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Top Pick Oy:n ulkopuolelle.

Top Pick Oy:n lisäksi tietoja voi käsitellä myös palveluntarjoajamme, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan tietosuojalainsäädäntöä. Palveluntarjoajiamme ovat mm.:

 • verkkokauppapalvelun tarjoaja
 • taloushallinto-ohjelman tarjoaja
 • kuljetuspalvelujen tarjoajat
 • tavarantoimittajat, jotka tarvitsevat esim. yhteystietoja tilauksen valmistamiseksi / toimittamiseksi

Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.

Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole tarpeellista asiakassuhteen hoitamiseksi esim. tavarantoimittajamme kanssa. Tällöin huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.